Dammskötsel

En snygg och ren trädgårdsdamm är ett sätt att säkra dammvattnets kvalitet, vilket är avgörande för hela den biologiska jämnvikten. Under året genomgår dammen olika faser och utsätts då för många olika påfrestningar. För att underlätta skötseln av dammen och få en bra vattenkvalite, finns till din hjälp många olika dammskötselprodukter i vårt sortiment. Du finner bl.a flera olika modeller av dammsugare som tar bort grov smuts och slamm i din trädgårdsdamm. Skimmer som håller vattnet rent från löv och annat smuts som lägger sig på ytan. Dammtänger som du lätt kommer åt att plocka upp växtrester med, ur vattnet. Regelbunden skötsel är viktigt för en frisk och hälsosam dammen med bra växter och friska fiskar.

Skimmer

Dammsugare

Lövnät

Isfritt