Dammskötsel

En snygg och ren trädgårdsdamm är ett sätt att säkra dammvattnets kvalitet, vilket är avgörande för hela den biologiska jämnvikten. Under året genomgår dammen olika faser och utsätts då för många olika påfrestningar. För att underlätta skötseln av dammen och få en bra vattenkvalite, finns till din hjälp många olika dammskötselprodukter i vårt sortiment. Du finner bl.a flera olika modeller av dammsugare som tar bort grov smuts och slamm i din trädgårdsdamm.Skimmer som håller vattnet rent från löv och annat smuts som lägger sig på ytan. Dammtänger som du lätt kommer åt att plocka upp växtrester med, ur vattnet. Regelbunden skötsel är viktigt för en frisk och hälsosam dammen med bra växter och friska fiskar.

Att skapa en bra dammvattnets kvalitet är avgörande för hela den biologiska jämvikten i dammen. Under året genomgår dammen olika utvecklingsfaser och utsätts då för många olika påfrestningar. Bra produkter, ännu bättre anpassade till individuella förutsättningar, berikar nu vårt dammskötselsortiment. Dit räknas våra smarta slamdammsugare och våra ytvattenskimmrar ur serien Aquaskim. De tar bort grov smuts innan vattenkvaliten belastas.
AquaActiv-sortimentet för dammskötsel. Högeffektiva dammstartern Oase Biokick, skydd mot algtillväxt genom Oase PhosLess Direkt eller Oase Algo Bio Protect, samt biologisk damskötsel med hjälp av Oase Biokick Care.
Med våra välbeprövade Oase Quicksticks kontrollerar du vattnets kvalité. På så sätt håller du din trädgårdsdamm skonsam och långvarit fri från alger.

Att följa förändringarna vid dammen är en av de trevligaste aktiviteterna i trädgården. Men om pollen förstör vattensikten på våren, eller fallande löv på hösten, så behövs det hjälp. Växtrester gör ytan grumlig och tillför näringsämnen som gör att algerna växer snabbt. Ytvattenrenare som skimmers håller vattnet rent genom att avlägsna föroreningar innan de sjunker till dammens botten. I mellanåt är det också nödvändigt att dammsuga botten på dammen och avlägsna avlagringar.
Oase Pondovac dammsugare har framgångsrikt används för detta ändamål i över 10års tid.

Med tiden kan samlingar av skräp som ruttande löv, gräsklippningar, ej upp äten fiskmat och fiskavfall störa dammens klarhet och övergripande skick. Vårt omfattande utbudet av OASE dammhjälpmedel gör dammskötseln roligt. Oavsett om du använder Oase FlexiCut eller Oase EasyPick för att ta bort främmande föremål ur din damm eller Oase PondNet för att skydda din damm mot nedfallande löv. Vi har vad du behöver för att koppla av i trädgården och damm.