Garantier

Våra garantier börjar gälla på inköpsdagen. När du vill göra anspråk på garantin måste du kunna visa upp inköpskvittot i orginl som inköpsbevis för att garantin ska gälla. Kvittot har du fått i sammband med ditt köp/beställning och betalning.

Alla garantier gäller från inköpsdatum och i det antal år som anges på varje enskild produkt. Se garantivillkoren som medföljer varje produkt.

Dammprodukter.se avgör om produkten omfattas av garanti när undersökning gjorts. Om så är fallet kommer Dammprodukter.se att reparera den defekta produkten eller ersätta den med likadan eller jämförbar produkt. Om produkten inte omfattas av garanti kan vi eventuellt erbjuda reperation i den mån det går, till ett självkostnadspris.

Garantin gäller från produktens ursprungliga inköpsdatum. Inköpskvittot måste uppvisas för att grantin ska gälla. Garantin gäller inte produkter som har förvarats eller monterats fel, använts på ett olämpligt eller felaktigt sätt, ändrats till utseendet/funktion eller rengjorts med felaktig rengöringsmetod eller felaktig rengöringsprodukt.

Garantin omfattar inte normalt slitage, repor, märken eller skador som orsks av stötar eller olyckshändelse. Se respektive produkts garantivillkor som medföljer produkten.

Garantiförlängning gäller på vissa produkter från OASE. För att få grantiförlängningen måste du registrera din produkt hos OASE. Se pruduktgarantin som medföljer varje produkt om färlängningen gäller just din produkt.
Registrera din produkt här >>>

Fyll i OASE registrering så får du klarvattengaranti under 3 år, dvs du får tillbka inköpspriset, om respektive produkter inte producerar klart vatten under denna tidperiod, tots att du har använt produkterna på rätt sätt.
Förläng din klarvattengaranti här >>>
 

Dammrodukter.se 2 års garanti

Vad omfattar den här garantin?

 • Gilltigt kvitto/faktura på produkten.
 • Produkter ska ha varit använd till rätt ändamål & rätt underhållen enligt bruksanvisning.
 • Gäller EJ rörliga- & förbrukningsdelar såsom rotor, glödlampor & filtersvampar.
Dammprodukter.se 2+1 års garanti

Vad omfattar den här garantin?

 • Gilltigt kvitto/faktura på produkten.
 • Detta gäller endast Oase produkter.
 • Registrera din Oase produkt här>>>
Dammprodukter.se 3 års garanti

Vad omfattar den här garantin?

 • Gilltigt kvitto/faktura på produkten.
 • Produkter ska ha varit använd till rätt ändamål & rätt underhållen enligt bruksanvisning.
 • Gäller EJ rörliga- & förbrukningsdelar såsom rotor, glödlampor & filtersvampar.
Dammprodukter.se 3+2 års garanti

Vad omfattar den här garantin?

 • Gilltigt kvitto/faktura på produkten.
 • Detta gäller endast Oase produkter
 • Registrera din Oase produkt här>>>
Dammprodukter.se 5 års garanti

Vad omfattar den här garantin?

 • Gilltigt kvitto/faktura på produkten.
 • Produkter ska ha varit använd till rätt ändamål & rätt underhållen enligt bruksanvisning.
 • Gäller EJ rörliga- & förbrukningsdelar såsom rotor, glödlampor & filtersvampar.

Har du frågor?
Kontakta oss enklast och snabbast här om du har frågor om våra garantier. 
Vi svarar alltid inom 24 timmar.