Vattenvård

Den känsliga dammbiologin belastas ofta genom för stor fiskbesättning, regn och för kraftig solstrålning eller löv. Följden blir då dåliga vattenvärden, för stor alg- och slambildning eller till och med fisksjukdomar. Det finns många olika medel till din hjälp, både kemisk och naturlig för att få rent, friskt och klart vatten i din trädgårdsdamm. Här finner du dammpreparat för bl.a trådalger, svävalger och filterstart, till avancerade vattenanalys för din damm.
Uppstart

Filterstart

Svävalger

Trådalger

Näringsämnen

Rengöring

Vattenkvalitet

Vattenanalys