Beräkna dammvolymen

Beräkna dammduk
Hur mycket dammduk går det åt?
Exempel: Du har en damm som är 4x3 meter, en djuphåla på 1.0 meter.

Då räknar du på följande sätt
Längden + dubbla djupet + 50cm på varje sida
Bredden + dubbla djupet + 50cm på varje sida

Längden =  4m + 1m + 1m + 0,5m + 0,5m = 7m
Bredden =  3m + 1m + 1m + 0,5m + 0,5m = 6m
Din dammduk ska då vara 6x7m = 42m²
 

Med planering, noggrannhet och riktiga redskap anlägger du enkelt din trädgårdsdamm själv. Det som är mest tidskrävande är underarbetet. När du har gjort den tunga grävningen av dammgropen blir din belöning en lekande lätt anläggning och ett vackert resultat nu kan du kan njuta av din trädgårdsdamm som bara kommer bli finare år efter år.