Säkerhet & sekretess

Dammprodukter.se är ansvarig för de uppgifter som du lämnar till oss. Vi lämnar aldrig ut information eller personuppgifter till tredjepart. All kort- och personuppgiftsinformation är krypterad , vilket innebär att ingen obehörig kan se den. Vi sammarbetar med företg som har stark säkerhet och sekretess.

Dina uppgifter används för att vi ska kunna fullgöra våra åtagande gentemot dig. Enligt Personuppgiftslagen har du rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta i så fall oss på info@dammprodukter.se   

Har du frågor?
Kontakta oss enklast och snabbast här om du har frågor om säkerhet & sekretess.
Vi svarar alltid inom 24 timmar.